De 5 liefdestalen van kinderen – Leony Vandebelt

De 5 liefdestalen van kinderen

Gezien en gehoord worden en echt verbinding voelen met een ouder is super belangrijk voor gevoelige kinderen. Kinderen die zich echt gezien en gehoord voelen zijn gelukkiger en ervaren meer zelfvertrouwen. 

Maar, niet elk kind maakt op dezelfde manier verbinding. Er zijn verschillende vormen van connectie en iedereen heeft een andere voorkeur. De manier waarop jij je liefde uit en je verbonden voelt hoeft niet hetzelfde te zijn als die van je kind of eventuele partner. 

Gary Chapman & Ross Campbell hebben hier onderzoek naar gedaan en boeken over geschreven. Zij vonden dat er vijf manieren waren waarop je liefde uit: de vijf liefdestalen van kinderen.

Dit zijn de vijf liefdestalen van kinderen

1. Lichamelijke aanraking

Dat kan zijn knuffel en lekker tegen je aankruipen op de bank, maar ook stoeien, op je klimmen en ‘high fives’. Elke vorm van lichamelijk contact dus.

2. Tijd en aandacht

Tijd en aandacht waarin je je volledige aandacht aan je kind geeft. Samen iets doen of ondernemen. Als kinderen nog erg jong zijn hebben ze veel verzorging nodig en wordt de behoefte aan tijd en aandacht makkelijker vervult. Als kinderen ouder worden en ook naar school gaan kun je hier vaker bewust tijd voor vrij maken.

3. Positieve woorden

Er zijn verschillende vormen van positieve woorden: liefdevolle woorden, bemoedigende woorden en woorden die leidinggeven. Een oprecht compliment over iets wat belangrijk is voor je kind. Denk minder in termen van benadrukken dat iets ‘goed’ is als eindresultaat (hoewel goed bedoeld natuurlijk, maakt het benadrukken van iets ‘goed’ doen, dat sommige kinderen zich sneller druk gaan maken om iets ‘fout’ te doen). Denk meer in termen als: “wat lief dat je even helpt” of “ik zie dat je heel erg je best gedaan hebt”.

4. Cadeautjes

Kinderen die opbloeien van het krijgen van een cadeautje. Het geven van cadeaus moet wel oprecht een uiting van liefde zijn en niet een omkoping of uit schuldgevoel, want kinderen voelen dit onderscheid heel goed aan.

5. Dienstbaarheid

Als kinderen deze taal als hun liefdestaal hebben, ervaren ze de liefde van hun ouders voornamelijk doordat ze zien wat ouders allemaal voor hen doen. Je kan dit laten zien door voor je kinderen te doen wat ze zelf nog niet kunnen of te helpen bij klusjes.

Wat is de liefdestaal van jouw kind?

Het is niet zo dat elk kind maar één liefdestaal spreekt. Maar vaak is er wel een voorkeur. Je merkt dat bijvoorbeeld als je kijkt naar:

  • hoe je kind zelf liefde uit naar jou
  • hoe je kind liefde uit naar vriendjes en naar familie
  • waar je kind het meest om vraagt van jou

Bij kinderen onder de vier is het vaak lastiger om een voorkeursmanier te zien. Bij jonge kinderen, of als je het niet helemaal zeker weet van je kind kun je gewoon alle vijf de liefdestalen gebruiken.

Het is vooral handig om je bewust te zijn dat niet iedereen liefde op dezelfde manier uit. De voorkeursmanier van verbinding van je kind hoeft niet hetzelfde te zijn als die van jou. 

Dat als je kind het fijn vindt wanner jij helpt met iets, het niet altijd luiheid hoeft te zijn. Maar misschien een manier is waarop je kind zich geliefd voelt door jou. Of dat als je kind bijvoorbeeld een beetje ‘fysiek aan het klieren’ is, het misschien gewoon behoefte heeft om even te stoeien en lichamelijk contact te maken omdat dat zijn liefdestaal is.

Samen lachen

Welke liefdestaal je kind ook spreekt, samen lachen werkt vrijwel altijd. Lachen ontspant, verbindt, helpt met het loslaten van prikkels of vervelende gevoelens. Het zorgt ervoor dat er allemaal gezonde hormonen vrij komen in je brein waardoor je je blijer voelt en meer verbonden. Een beetje speelsheid, gekke grapjes en rare gezichten zijn super gezond en helpen niet alleen je kind om op te laden, maar ook jezelf als ouder.

Nummer 6: De Intuïtieve verbinding

Een zesde vorm van verbinding is de intuïtieve verbinding. Het aanvoelen, praten zonder woorden, elkaar aankijken en weten dat het goed zit. Voor gevoelige kinderen is die verbinding heel sterk en belangrijk. Gevoelige ouders zijn vaak al best goed in het intuïtief oppikken van signalen van hun kind. Hoe sterker je intuïtie is als ouder, hoe makkelijker je waarneemt wat er in je kind omgaat. Dat maakt dat kinderen zich meer echt gezien en begrepen voelen. En daar reageren ze op. Echt gezien worden is een van de belangrijkste behoeftes van gevoelige kinderen. En wanneer deze behoefte vervuld is kunnen kinderen makkelijker rustig worden, hun emoties uiten en zelfvertrouwen voelen.

Een sterkere intuïtieve verbinding met je kind

Wanneer je de intuïtieve verbinding met je kind versterkt, kun je je kind beter aanvoelen en sneller begrijpen. Dat heeft ook een effect op de dagelijkse omgang. Ook als er verder niks veranderd.

Om je een idee te geven van hoe dit eruit kan zien. Dit schreven ouders die de intuïtieve connectie met hun kind gingen ontwikkelen over het dagelijks leven:

“Wat me opvalt sinds ik gestart ben met de meditaties, is dat mijn zoon juist ook in het dagelijks leven heel erg het contact met me opzoekt, uitspreekt wat hij voelt en wat hij van me vindt: zo mooi. Het gevoel dat er nu al minder ‘ruis op de lijn’ zit!”

“Bij mijn kinderen merk ik ook een bepaalde manier van rust. En ik heb ook het gevoel dat ze zich meer gehoord voelen wanneer ze hun gevoel of emotie uiten. Ze worden vaak weer sneller rustig.”

 “Sinds ik ben gestart, voel ik me nog meer verbonden met mijn twee dochtertjes. Ik herken hun behoeftes snel en voel goed aan als er iets is. Geeft een heel fijn gevoel.”

Dit is een van de dingen die mij fascineren aan kinderen. De intuïtieve connectie en de manieren waarop ze met ons communiceren. Ik denk dat de intuïtieve verbinding bijdraagt aan dat kinderen zich echt gezien en verbonden voelen. En dat kan veel verschil kan maken in hoe kinderen zich voelen en gedragen.

DELEN IS LIEF!

Leony Vandebelt

Leony is een internationale coach, teacher en auteur op het gebied van intuïtief opvoeden. Ze werkt met sensitieve ouders en ouders van sensitieve kinderen die op zoek zijn naar nieuwe inzichten en effectieve tools om kinderen bewust en positief op te voeden.